Informácie o nás

Stránka o poľovníctve na Slovensku ..

Poľovníctvo v súčastnosti je celkom iné ako bolo za môjho poľovania. Predovšetkým bol to odych v krásnej prírode, priateľstvo medzi členmi poľovného združenia, žiadna závisť pri ulovení zvere a podobne. Pravdu povediac, každý rok ku koncu poľovnej sezóny ostali 2 až 5 kusov trofejovej zveri, ktoré nestrelili členovia ktorí ju mali pridelenú, jednalo sa hlavne o jelene. Jelenice, jelienčatá, diviaky srny srnčatá sa neprideľovali na mená vôbec. A nikdy sa nestalo, že by sa bolo strelilo viac kusov ako bol schválený plán odstrelu !!!. Žiadne zápisy pri vstupe do revíru a podobne. Povinosť bola akonáhle sa strelila zver ohlásiť okamžite poľovnému hospodárovi. Neboli mobili a všetko fungovalo bez problémov. Nevedia si to už v súčstnosti poľovníci ani predstaviť.

Spoločné poľovačky boli dva krát do roka a na týchto sa obyčajne strelili dve tri líšky. Bolo to krásne poľovanie...

História projektu

Po spoločenských zmenách v roku 1989 došlo postupne k zmenám aj v poľovníctve. Poľovnícke organizácie sa po zániku Národnej fronty, ktorej boli zložkou, stali podľa zákona č. 83/1990 Zb. občianskymi združeniami. Druhou zmenou bolo vrátenie práva poľovania k vlastníckym právam k pozemkom. Táto zmena mala veľký vplyv na uzatváranie nových zmlúv o nájme revírov a zasiahla negatívne do života mnohých poľovníckych združení. V poľovníctve sa začali uplatňovať vo väčšej miere aj individuálne záujmy, ktoré zhoršili medziľudské vzťahy a skomplikovali podmienky na vytvorenie nových revírov. Mnohé revíry nespĺňali požiadavku minimálnej výmery plôch 2 000 ha, a tak muselo dôjsť k zlučovaniu do nových celkov. Nové revíry vznikali na základe zmlúv z podnetu okresného úradu a so súhlasom majiteľov pozemkov.


Viac